Key Avast 2020 – Tất cả key Avast bản quyền mới nhất tại đây

Key Avast giúp bạn sử dụng đầy đủ các tính năng của phần mềm diệt Virus Avast. Block X Capital Corp. mang tới cho bạn tất cả các key Avat bản quyền có thời hạn lên tới năm 2038. Ngoài việc chia sẻ link download phần mềm, game pc thì Blog còn gửi tới key bản quyền vô cùng hữu ích.

Key Avast 2020 - Tất cả key Avast bản quyền mới nhất tại đây

Key Avast mới nhất 2020

AvastLicense keys
Avast free antivirus license keyV0339D-DFKOEKOEK
Avast premier license keyJFDIEIJDO-ERKODFKO
Avast premier license fileDFJIEIDOE-DFKLELDOE
Avast free antivirus offline registration license keyDFJIEJCXJI-DFOEKDLE
Avast internet security license keyEDFJIEIDJW-DFKLWKL
Avast License Key till 2038DFJIEIWKSS-DFKOWKS
Key Avast 2020 - Tất cả key Avast bản quyền mới nhất tại đây

Cách kích hoạt bản quyền Avast với Serial Key

Trước tiên, bạn cần thêm nội dung sau vào file hosts

  • 127.0.0.1 75.126.120.203
  • 127.0.0.1 46.4.58.71
  • 127.0.0.1 46.4.62.150
  • 127.0.0.1 46.4.28.80
  • 127.0.0.1 www.avast.com (may be removed by Avast)
  • 127.0.0.1 www.ns2.avast.com (may be removed by Avast)
  • 127.0.0.1 www.pns.avast.com (may be removed by Avast)

Sau đó mở phần mềm Avast lên, click Menu/My licenses -> Enter a valid activation code

Nhập vào Key tương ứng tại danh sách phía trên.

Leave a Comment